wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een totaalzorg met als doel de kwaliteit van leven van een ernstig zieke patiënt en zijn omgeving te waarborgen.
Het gaat over supportieve zorg (vanaf de diagnose van een levensbedreigende ziekte), over terminale zorg in de laatste levensfase en over rouwzorg.
De zorg baseert zich op 4 aandachtspunten: fysiek, sociaal, psychologisch en existentieel en wordt door een huisarts of specialist ingeleid en gecoördineerd.
Deze zorg kan thuis, in het woonzorgcentrum, in het ziekenhuis en in het dagcentrum doorgaan.
Ongeacht de plek geeft de patiënt richting aan de zorg voor een waardig levenseinde.

Palliatieve zorg is erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en is een universeel recht voor ieder persoon.