Vorming "Levensmoeheid"

Tijdens deze vorming krijgen we toelichting over waardig ouder worden, kwaliteitsvol leven(seinde), respect voor zelfbeschikkingsrecht en zelfregie van ouderen. We krijgen handvaten aangereikt voor de preventie van levensmoeheid, om levensmoeheid vroeg te kunnen detecteren en succesvol te remediëren. Dit alles met respect voor levenseindebeslissingen van ouderen.

Prijs: 25 euro
Locatie: W.E.M.M.E.L., expertisecentrum Waardig Levenseinde, J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel