Algemene vergadering Forum Palliatieve Zorg

Voor alle leden van de Algemene Vergadering van het Forum Palliatieve Zorg

Agenda

  • Goedkeuring verslag algemene vergadering 2019
  • Financieel verslag 2019 en begroting 2020
  • Jaarverslag 2019 + actieplan 2020
  • Toelichting Omega
  • De rollen van de begeleider wonen en leven in levenseindezorg, Marc Dierickx

Inschrijven

via info@forumpalliatievezorg.be

Locatie
W.E.M.M.E.L Expertisecentrum Waardig Levenseinde, J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel