Waar kan ik (of mijn familielid) terecht?

In Vlaanderen kan iedere inwoner terecht voor palliatieve zorg op de volgende plaatsen.

 • Multidisciplinaire begeleidingsequipes
  Elke regio beschikt over een Palliatieve thuisequipe die de huisarts van de patiënt en de bestaande thuiszorgdiensten ondersteunt in de specifieke begeleiding van palliatieve patiënten. Deze vorm van ondersteuning kan er in veel gevallen voor zorgen dat de patiënt thuis kan blijven tot het overlijden.
 • Palliatieve supportteams in ziekenhuizen
  Dit team bestaat meestal uit een arts, een of meer verpleegkundigen en een psycholoog. Opdracht van het palliatief supportteam is de verschillende afdelingen in het ziekenhuis ondersteuning en advies te geven over palliatieve zorg, therapeutische hardnekkigheid zoveel mogelijk tegen te gaan en voor de patiënt de mogelijkheid te scheppen naar huis terug te keren.
 • Palliatieve eenheden
  Dit is een kleine gespecialiseerde afdeling, verbonden aan een ziekenhuis waar de patiënt door een multidisciplinair team in een huiselijke sfeer verzorgd wordt.
 • Rust- en verzorgingstehuizen
  Woonzorgcentra beschikken over medewerkers die deskundig zijn in palliatieve zorg en die complementair samenwerken met de multidisciplinaire begeleidingsequipe van de regio.
 • Dagcentra
  Een dagcentrum voor palliatieve verzorging biedt overdag opvang en specifieke verzorging aan palliatieve patiënten in een huiselijke sfeer.
  Patiënten hebben op die manier ook contact met lotgenoten en het maakt het voor een aantal mensen met een levensbedreigende aandoening mogelijk om thuis te blijven en dus niet in een ziekenhuis of woonzorgcentrum te moeten worden opgenomen. Het kan tevens een ontlasting voor de mantelzorgers betekenen, wat ertoe kan bijdragen dat ze de mantelzorg langer kunnen volhouden.