← Naar het overzicht

Angst

Huis voor Gezondheid vzw, Lakenstraat 76, 1000 Brussel

van 13u - 16u

25€ per deelnemer
De deelnemers krijgen een attest van de vorming.

Inschrijven

Doelgroep

Palliatief referenten en alle geïnteresseerde zorgverleners in de thuiszorg, in woonzorgcentra en in ziekenhuizen.

Inhoud

Mensen die zich in een palliatieve situatie bevinden en hun naasten worden vaak geconfronteerd met angst. Angst rond het niet meer kunnen genezen, angst voor wat hen te wachten staat, angst voor de naasten die zullen achter blijven,... In deze vorming leren we wat angstklachten zijn en waar ze vandaan komen. We krijgen effectieve tools en methodieken aangereikt om mensen te helpen om met deze angstklachten om te gaan. Ook terminale angst komt hierbij aan bod.

Docent

Angelique Verzelen is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Ze werkte jarenlang als oncopsycholoog in ZNA Middelheim en begeleidt nu onder meer mensen met somatische aandoeningen, stress- en angstklachten, rouw- en verlieservaringen in groepspraktijk Magnolia en The Human Link. Daarnaast is ze werkzaam in het Cédric Hèle instituut.