← Naar het overzicht

Basiscursus palliatieve zorg voor vrijwilligers

J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

27 september 2019
4, 11, 18 en 25 oktober 2019
8, 15 en 22 november 2019

Van 09u30 tot 12u30

Gratis (voor personen buiten de regio Brussel-Halle-Vilvoorde: 100€)

Inschrijven

Doelgroep

Iedereen die zich wil engageren als vrijwilliger in de palliatieve zorg (in thuiszorg, dagcentrum, palliatieve eenheid, ziekenhuis, woonzorgcentrum).

Programma

Een uitgebreide basiscursus palliatieve zorg - gegeven door professionelen uit het werkveld - met als lesinhouden:

 • kennismaking met de basisconcepten van palliatieve zorg, historiek, wetgeving, voorzieningen
 • de structuur van palliatieve zorg, de verschillende settings en de ondersteunende rol van de thuiszorgequipe
 • een oriëntatie in vrijwilligerswerk in palliatieve settings
 • beslissingen aan het levenseinde en voorafgaande zorgplanning
 • fysieke aspecten van zorg en comfortzorg
 • psychosociale benadering van de patiënt en zijn omgeving
 • communicatie met zorgvrager en familie
 • existentiële vragen bij ernstig zieken
 • cultuursensitieve palliatieve zorg
 • handvatten voor omgaan met verlies en rouw
 • bezoek aan en voorstelling van alle organisaties binnen het expertisecentrum W.E.M.M.E.L.

Aantal deelnemers

minimaal 10 - maximaal 20 (deze cursus gaat enkel door mits voldoende inschrijvingen)