← Naar het overzicht

Omgaan met existentiële pijn

Huis voor Gezondheid, Lakensestraat 76, 1000 Brussel (Grote vergaderzaal)

van 13u00 - 16u00

35€ per deelnemer
De deelnemers krijgen een attest van de vorming.

Inschrijving

Doelgroep

Palliatief referenten en andere geïnteresseerde zorgverleners in de thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen

Inhoud

Als het Leven zelf pijn doet, worden we geconfronteerd met verlies en verdriet dat kan uitmonden in gevoelens van uitzichtloosheid en zinloosheid. Levensvragen geven dan uiting aan existentieel of spiritueel lijden.

In deze vorming focussen we op deze vierde pijler van de Palliatieve Zorg: het domein van individuele en collectieve zingeving.

We gaan onder meer in op:  

  • hoe herken je existentiële pijn ?
  • En wat kunnen we als hulpverlener in deze situatie betekenen ?

Met veel praktijkvoorbeelden zoemen we in op helpende gesprekken, worden concrete technieken aangereikt en allerhande inspiratie meegegeven voor een echt gesprek van mens tot medemens.

Docenten

Yvon Bartelink, vrijzinnig humanistisch consulente, Huis van de Mens Vilvoorde