← Naar het overzicht

Inleefsessie dementie

W.E.M.M.E.L., expertisecentrum Waardig Levenseinde

van 13u00 - 16u00

35€ per deelnemer
De deelnemers krijgen een attest van de vorming.

Inschrijving

Doelgroep

Palliatief referenten en andere geïnteresseerde zorgverleners in de thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen

Inhoud

Door de toenemende vergrijzing groeit het aantal personen met dementie. Zo zien we het aantal personen met dementie in Vlaanderen tegen 2050 verdubbelen. De inleefsessie heeft als doel meer inzicht te krijgen in het ziektebeeld, de benaderingswijzen, ondersteuning bij de zorg en omkadering en de maatschappelijke uitdaging m.b.t. deze problematiek.

  • Beknopte theoretische benadering over de verschillende soorten dementie, de symptomen en daarmee gepaard gaande gedragsveranderingen (angst, agressie, depressie).
  • Via een inleefoefening staan de deelnemers stil bij de impact van de aandoening in de palliatieve zorg; binnen de thuiszorg, het ziekenhuis, het dagcentrum of het woonzorgcentrum.
  • Handvaten voor een goede communicatie worden meegegeven aan de deelnemers.
  • De deelnemers staan ook stil bij de zorg voor de partner en familie.
  • Vragenronde met concrete situaties

Docent

Liesbeth Van Eynde, coördinator en dementie-expert voor het regionale expertisecentrum Dementie Tandem in Turnhout.