← Naar het overzicht

Thematische intervisie: vocht en voeding

W.E.M.M.E.L., expertisecentrum Waardig Levenseinde

van 13u00 - 16u00

25€ per deelnemer
De deelnemers krijgen een attest van de vorming.

Inschrijving

Doelgroep

Palliatief referenten en andere geïnteresseerde zorgverleners in de thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen

Inhoud

Intervisie is een werkvorm waarbij je reflecteert op je eigen handelen, en door uitwisseling met collega’s en docenten je denkkader kan vergroten.
Na een inleiding op het onderwerp gaan we aan de slag met situaties uit de eigen werkomgeving, waarbij vocht- en voeding(sbeleid) moeilijk is gelopen.

Docenten

Lindsay Cool, palliatief verpleegkundige Omega
Vicky Van de Velde, psychologe, Forum Palliatieve Zorg