Opleidingen op maat

Het Forum Palliatieve Zorg biedt vormingen aan op maat van uw organisatie of van een bepaalde doelgroep (vb. woonzorgcentra, mantelzorgorganisaties, seniorenorganisaties, gezinszorg, thuiszorgdiensten, scholen, sociale diensten van gemeenten,....).

Ondersteuning op maat voor zorgverleners

Trajectbegeleiding woonzorgcentra
Het Forum Palliatieve Zorg biedt onder andere advies bij de uitwerking van een palliatief beleid in uw zorginstelling, bij het samenstellen van uw brochures rond palliatieve zorg,...

Vorming op maat
Onderstaande opsomming biedt een indicatie van wat mogelijk is:

 • kennismaking met de basisconcepten van palliatieve zorg, historiek, wetgeving, voorzieningen
 • comfortzorg
 • rouw
 • een praktische update van pijn- en symptoomcontrole
 • gebruik van de subcutane spuitaandrijver
 • communicatie met patiënt, familie en zorgverleners
 • cultuursensitieve palliatieve zorg
 • levensmoeheid
 • empoweren van bewoners en mantelzorgers van woonzorgcentra
 • levenseindebeslissingen
 • voorafgaande zorgplanning (zie onder)

Indien u interesse heeft in een thema dat niet in bovenstaande lijst opgenomen is, neem gerust contact op zodat we een gepast aanbod kunnen uitwerken.
De lesinhoud wordt steeds afgestemd op de voorkennis van de deelnemers. De inhoud en duur van dit programma bepaalt de organisatie zelf, in overleg met de vormingscoördinator van het Forum.

Intervisie voor zorgverleners
Aanbod voor verpleegkundigen, paramedici, artsen, CRA's,... werkzaam in woonzorgcentra, serviceflats en assistentiewoningen, ziekenhuizen, palliatieve eenheden en dagcentra, thuisvervangende voorzieningen,....
Het Forum Palliatieve Zorg wil met u mee zoeken naar een gepaste werkvorm om het palliatief team te ondersteunen. Dit kan door intervisie. Intervisie is een werkvorm die eigen reflecteren en handelen bevordert. Er wordt niet oordelend geluisterd naar de persoon die een casus aanbrengt. De andere personen geven feedback en denken mee oplossingsgericht na. Ook zelfzorg en teamzorg komen hier aan bod.

Locatie: U heeft de mogelijkheid om een vorming in uw eigen voorziening te organiseren of in de lokalen van het expertisecentrum W.E.M.M.E.L. Indien u de vorming binnen de eigen voorziening organiseert, dient u te beschikken over een voldoende groot vormingslokaal en projectiemogelijkheid.

Kostprijs: 90€/lesuur, exclusief verplaatsingskosten van de docent

Contact: Stel ons je vragen via info@forumpalliatievezorg.be of bel naar 02/456 82 09

Infomomenten voor het brede publiek

In samenwerking met het Forum Palliatieve Zorg kan uw organisatie een gratis infosessie palliatieve zorg organiseren. In samenspraak wordt bepaald op welke manier dit vorm krijgt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een aantal zorgverleners uit verschillende settings aan het woord te laten of om een film rond het thema te vertonen (met een nabespreking nadien).

Inhoud
Het Forum Palliatieve Zorg zorgt voor de inhoudelijke invulling van de bijeenkomst en vergoeding van de sprekers. We verwachten van de initiatiefnemers medewerking op het infomoment zelf en publiciteit voor het initiatief via de eigen contacten.

Contact

02/456 82 09 of info@forumpalliatievezorg.be

Vorming Voorafgaande Zorgplanning (in samenwerking met LEIF)

1. Vorming VZP voor professionelen

Doelgroep: De sessies zijn bedoeld voor professionele zorgverleners (in de thuiszorg, residentiële zorg, ziekenhuizen,...) vanuit verschillende beroepsgroepen (artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, animatoren,....) Voor aanvragen buiten de regio Brussel-Halle-Vilvoorde werken wij samen met regionale LEIFpunten.

Inhoud: De vorming is tweedelig.
Deel 1 omvat toelichting bij de 5 correcte wilsverklaringen en tot welke mogelijkheden ze leiden. Voor wie zijn ze bestemd? Met wie worden ze ingevuld? Welke zijn de troeven en hindernissen van deze wilsverklaringen?
Deel 2 omvat een interactieve training met roloefeningen aan de hand van casussen. Hoe brengen we wilsverklaringen aan bij de zorgvragers? Hoe communiceren we met zorgvrager en naasten?
Deze sessie wordt begeleid door een LEIF-procesbegeleider en een acteur/actrice.
Beide delen kunnen los van elkaar aangevraagd worden. Om deel 2 te kunnen aanvragen is het wel noodzakelijk dat de deelnemers deel 1 reeds gevolgd hebben.

Brochures met de correcte wilsverklaringen en een handleiding worden best vooraf aangevraagd via info@wilsverklaringen.be.

Kostprijs:
Deel 1 (sessie van 3u): 270€ + vervoersonkosten
Deel 2 (sessie van 3u): 350€ + vervoersonkosten

Contact: Stel ons je vragen via info@wilsverklaringen.be of bel naar 02/456 82 09

2. Vorming VZP voor het brede publiek

LEIF biedt een infosessie aan over voorafgaande zorgplanning, op maat van uw organisatie of van een bepaalde doelgroep (bv. verenigingen, OCMW's, gemeentes, dienstencentra, mutualiteiten, woonzorgcentra, mantelzorgorganisaties, scholen,...). U heeft de mogelijkheid om een sessie voor uw eigen voorziening te organiseren, of in de lokalen van LEIF.

Aan de hand van voorbeelden en interactie worden de deelnemers ruim geïnformeerd over hun mogelijkheden om nu een zorgplanning te maken voor later, wanneer ze hun wil niet meer zouden kunnen uitdrukken. De vorming wordt afgestemd op de voorkennis van de deelnemers.

Brochures met de correcte wilsverklaringen en een handleiding worden best vooraf aangevraagd via info@wilsverklaringen.be.

Kostprijs voor een sessie van 2u is 180€ + vervoersonkosten

Contact: Stel ons je vragen via info@wilsverklaringen.be of bel naar 02/456 82 09