Forum Palliatieve Zorg

Het Forum Palliatieve Zorg (erkend Netwerk Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde) is een open plaats van uitwisseling, vorming en ontmoeting voor alle partners van de regio
Brussel-Halle-Vilvoorde en maakt deel uit van W.E.M.ME.L.,
het expertisecentrum Waardig Levenseinde. Het Forum heeft tevens een campus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor palliatieve thuiszorg werkt het Forum samen met Omega vzw.

Als netwerk palliatieve zorg nemen we uiteraard ook onze verantwoordelijkheid in de huidige COVID-19 tijd. Lees hier wat we voor u kunnen betekenen.

Nieuws

Online leerportaal

Online (en interactieve) lesmodules rond een aantal specifieke thema's in de palliatieve zorg.

Lees meer →

Eerstvolgende vormingen

Thematische intervisie rond palliatieve sedatie

w.e.m.m.e.l., expertisecentrum 'Waardig Levenseinde', J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

van 13u00 - 16u00

Lees meer →

Webinar voor artsen "We kunnen u niet meer genezen" VOLZET

via webinar

van 20u00 - 22u00

Lees meer →

Basiscursus palliatieve zorg voor vrijwilligers

J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

Van 09u30 tot 12u30

Lees meer →

Onze opdrachten

  • informeren en sensibiliseren van de brede bevoling over de mogelijkheden van kwaliteitsvolle palliatieve zorg met respect voor de wil van de patiënt
  • aanbieden van opleiding en permanente vorming (op maat) om de deskundigheid te bevorderen van alle betrokken hulpverleners
  • samenwerken met verschillende partners in de regio en de samenwerking tussen deze partners bevorderen
  • vrijwilligerswerk coördineren voor onder andere thuiszorgequipe Omega vzw
  • Verzamelen van cijfergegevens over de geboden palliatieve zorgverlening in de regio

Voor wie?

Voor alle partners palliatieve zorg uit de regio Brussel-Halle-Vilvoorde en voor de brede bevolking

Tijdschrift peiler

Peiler 20
Peiler 19
Peiler 18
Peiler 17

Blijf op de hoogte

van het vormingsaanbod en andere activiteiten van het Forum

Ja, graag!