nieuwe collega gezocht

Psycholoog (werkpercentage 80%)

Context van de functie:

Het Expertisecentrum Waardig Levenseinde W.E.M.M.E.L. behelst zes organisaties die zich bezig houden met het levenseinde. De persoon die we wensen aan te werven, is actief bij twee van deze organisaties.
Het Forum Palliatieve Zorg is het netwerk palliatieve zorg voor alle partners uit de regio Brussel-Halle-Vilvoorde en staat onder meer in voor sensibilisering, vorming, informatieverstrekking en vrijwilligerswerk. De organisatie werkt nauw samen met de palliatieve thuiszorgequipe Omega, die in dezelfde regio werkzaam is en die mensen met een levensbedreigende ziekte aan huis helpt, ter ondersteuning van de eerstelijnszorg.

Meer informatie over deze organisaties kan u vinden op de respectievelijke websites:
www.forumpalliatievezorg.be
www.vzwomega.be
www.wemmel.center

 

Functieomschrijving:

Forum Palliatieve Zorg (60%)

-        Je geeft vorming over de psychologische pijler van palliatieve zorg, communicatie aan het levenseinde en rouw in onze basisopleidingen, postgraduaat palliatieve zorg, PALM-opleiding en opleidingsaanbod op maat.

-        Je werkt mee aan de uitbouw van bestaande instrumenten zoals de levenseindeapp.

-         Je draagt bij in de uitwerking van nieuwe projecten, werkt mee aan studiedagen, helpt in het schrijven of nalezen van teksten,…

-        Je verleent advies aan zorgteams van voorzieningen (woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties, instellingen voor personen met een beperking.

-        Je neemt deel aan overleggroepen op lokaal, regionaal of landelijk niveau.

 

Ondersteuning palliatieve thuisequipe Omega (20%)

-        Je neemt deel aan de wekelijkse teamvergadering van Omega.

-        Je ondersteunt de verpleegkundigen tijdens deze staf bij mogelijke vragen of moeilijkheden die zij ondervinden bij hun begeleidingen.

-        Aandacht voor rouwzorg, onder meer in het uitwerken van rouwinitiatieven (2-3x/jaar) voor de nabestaanden van Omega, samen met de verpleegkundigen, vrijwilligerscoördinator en vrijwilligers.

Profiel:
Licentiaat of master in de klinische psychologie.
Ervaring en bijkomende opleidingen in palliatieve zorg en/of oncopsychologie strekken tot aanbeveling.

We vinden het heel belangrijk dat de nieuwe collega:

-        inhoudelijke en maatschappelijke belangstelling toont voor levenseindezorg in het algemeen, palliatieve zorg in het bijzonder

-        communicatief en sociaal vaardig is, zowel mondeling als schriftelijk

-        initiatief neemt

-        bereid is tot opleidingen en stages

-        zowel zelfstandig als in teamverband kan werken

-        in bezit is van rijbewijs B

Plaats tewerkstelling:
Forum Palliatieve Zorg vzw, J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel alsook op verplaatsing binnen de regio Brussel-Halle-Vilvoorde

Ons aanbod:

-        Deeltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

-        Loon volgens IFIC-barema 16

-        Hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, terugbetaling gsm kosten, terugbetaling km’s voor werkverplaatsingen (rijbewijs en eigen wagen strekt tot aanbeveling)

-        Mogelijkheid tot thuiswerk

-        Mogelijkheid om vormingen georganiseerd binnen het Expertisecentrum Waardig Levenseinde mee te volgen.

-        Ruime mogelijkheid om je interessevelden verder te ontwikkelen en bij te scholen.

Selectieprocedure:

Kandidaten sturen hun motivatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 21/06/2023 naar info@forumpalliatievezorg.be.