← Naar het overzicht

Basiscursus palliatieve zorg voor zorgverleners - najaar '24

J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

19 en 26 september '24
3, 10 en 17 oktober '24

van 9u30 - 16u00

350€ per deelnemer (cursusmateriaal, dranken en lunch inbegrepen).
De deelnemers krijgen een attest van vorming.

Inschrijven

Doelgroep

Zorgkundigen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesisten, maatschappelijk werkers, logistiek medewerkers en andere gezondheidswerkers werkzaam in de zorgsector uit woonzorgcentra, thuiszorg diensten, gezinszorg, mutualiteiten, OCMW's,...

Programma

Een 5-daagse basiscursus palliatieve zorg - gegeven door professionelen uit het werkveld - met als lesinhouden:

 • kennismaking met de basisconcepten van palliatieve zorg, historiek, wetgeving, voorzieningen
 • de structuur van palliatieve zorg, de verschillende settings en de ondersteunende rol van de thuiszorgequipe
 • fysieke aspecten van palliatieve zorg en comfortzorg in thuis- en residentiële settings
 • psychosociale benadering van de patiënt en zijn omgeving
 • communicatie met zorgvrager en familie
 • ethische reflecties bij beslissingen aan het levenseinde
 • training voorafgaande zorgplanning
 • existentiële vragen bij ernstig zieken
 • zelfzorg en teamzorg
 • handvatten voor omgaan met verlies en rouw
 • bezoek aan en voorstelling van alle organisaties binnen het expertisecentrum W.E.M.M.E.L.

Aantal deelnemers

minimaal 10 - maximaal 20
(deze cursus gaat enkel door mits voldoende inschrijvingen)