← Naar het overzicht

Studiedag Palliatieve zorg voor specifieke doelgroepen

in CC Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde

van 12u30 tot 17u

40€ (de deelnemers krijgen een attest van de studiedag)

Inschrijven

Programma:


12u30: Onthaal

13u00: BRUG VAN HOOP - een voorstelling waarbij zorg en theater samenkomt

In deze voorstelling werkt theatermaker Stefan Perceval (HET GEVOLG) met spelers die in een grotere kwetsbaarheid leven rond de brug tussen zorg en zorgverstrekker.
Een brug waar werelden elkaar leren begrijpen.
Een brug waar identiteit een ritueel is.

14u: Hoe kunnen we als zorgverlener omgaan met specifieke doelgroepen in de palliatieve zorg? 

Keuze uit de volgende thematische workshops (je kan slechts 1 workshop volgen): 

 • dementie: Via een interactieve methodiek bespreken we wat goede palliatieve zorgen kan betekenen voor de kwaliteit van leven van een persoon met dementie.
  docente: Caroline Terranova - consulente expertisecentrum dementie Memo
 • armoede: In deze interactieve workshop krijg je meer inzicht in wat armoede is en wat een leven in armoede doet met een mens. We benoemen de hindernissen die mensen in armoede ondervinden en denken samen na over hoe je nog beter de noden van mensen in armoede te kan inschatten op het kwetsbare moment van het levenseinde en hoe je er gepast en zorgzaam mee om kan gaan.
  docenten: Marleen Van den Mooter - vrijwilliger coördinator bij De Schakel, Chris Van de Vreken - themawerker bij De Schakel en ervaringsdeskundigen
 • psychiatrische aandoeningen: Deze workshop spitst zich toe op mensen met een persoonlijkheidsstoornis, waarbij de communicatie soms erg moeilijk loopt. Na de workshop heb je kennis van een aantal belangrijke intermenselijke vaardigheden en heb je deze uitgeprobeerd en ingeoefend.
  docent: Dr. Bart Leroy - psychiater/psychotherapeut UPC KU Leuven
 • etnisch-culturele achtergrond
  docenten: Sofi Van Ussel - coördinator Samen In en Latifa Cheeba - coördinator Mopa
 • lage gezondheidsvaardigheden: In deze workshop leer je de essentie van gezondheidsvaardigheden en ga je praktisch aan de slag om een bestaande folder laagdrempeliger te maken zowel qua taal als vormgeving.
  We vragen om een digitale folder (of platte tekst) mee te brengen op laptop.
  docente: Leen Haesaert - docente Thomas More