← Naar het overzicht

PALM opleiding (postuniversitaire opleiding palliatieve zorg voor medici en masters) - VOLZET

J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

27 november 2021
04 december 2021
15 januari 2022
19 februari 2022
19 maart 2022

Van 09u00 tot 16u00

425€ per deelnemer (cursusmateriaal en lunch inbegrepen)
De deelnemers krijgen een attest van de vorming.
Accreditatie Ethiek en Economie wordt voorzien.

Inschrijven

PALM is een beknopte opleiding van 5 dagen (gespreid over 7 maanden) in palliatieve zorg met een redelijk eigenzinnige aanpak. Deze vorming geeft inhoudelijk aandacht aan de 4 pijlers van palliatieve zorg en chronisch ziek zijn: pijn- en symptoomcontrole, psychologische begeleiding, sociale opvang en aandacht voor existentieel lijden. Ze doet dit op een (zelf)kritische, empathische maar nuchtere manier, rekening houdend met de realiteit en de actuele mogelijkheden. De opleiding wordt gegeven door docenten met jarenlange praktijkervaring (waarvan veel deskundige artsen werkzaam in palliatieve settings).
De cyclus vormt samen met de LEIFopleiding een tweeluik. Daar waar de LEIFopleiding vooral aandacht heeft voor het omgaan met levenseindebeslissingen en de zorgvuldige praktijk van euthanasie, legt de vorming palliatieve zorg vooral de nadruk op de opvang, zorg en behandeling van ernstig ongeneeslijk zieken.
De opleiding wordt gepatroneerd door de Leerstoel 'Waardig Levenseinde' van deMens.nu aan de VUB.

Doelgroep

De opleiding in palliatieve zorg is niet alleen een must voor (huis)artsen die zich willen vervolmaken in het empathisch omgaan met hun patiënten in de supportieve en palliatieve fase, maar ze staat ook open voor alle andere professionelen met een masteropleiding.

Programma

DAG 1: Concept palliatieve zorg en communicatie over ongeneeslijk ziek zijn.
Begrippen palliatieve zorg, historiek, voorzieningen, veranderingsprocessen, overgang van curatie naar palliatie, vroege communicatie over palliatieve zorg en levenseinde, communicatieproces slecht nieuws, oefensessie voorafgaande zorgplanning.

DAG 2: Overzicht palliatieve therapieën en bijzondere patiëntengroepen
Andere palliatieve medische therapieën, multidisciplinair oncologisch consult, introductie niet-oncologische aandoeningen, palliatieve zorg bij kinderen, ouderen, personen met neuro-degeneratieve aandoeningen.

DAG 3: Pijn- en symptoomcontrole en psychische problematieken.
Definiëring pijn, gebruik subcutane spuitaandrijver, neuropathische pijn, interventionele pijntechnieken, casuïstiek, psychische symptomen (angst, depressie, delirium, dementie) en psychiatrische problematieken, zwakte en anorexie-cachexie, urologische problemen.

DAG 4: Specifieke palliatieve therapieën en urgenties, palliatieve sedatie
Palliatieve therapieën voor gastro-intestinale problemen (mondzorg, nausea/emesis, hik, ascites, darmobstructie, diarree, constipatie, incontinentie), therapieën voor pulmonaire problemen (hoesten, dyspneu, pleurale effusie), huid- en wondproblemen, urgenties in de palliatieve zorg, palliatieve sedatie

DAG 5: Ethische reflecties, diverse aspecten van multiculturele zorg, rouwzorg.

Aantal deelnemers

maximaal 60

Toelatingsvoorwaarden

Gediplomeerd arts of masterdiploma (niet-artsen kunnen ook deelnemen mits toelating na het schrijven van een motivatiebrief).

Inlichtingen

Leerstoel Waardig Levenseinde: 02/456 82 09